Eerste bezoek

U heeft geen verwijzing meer nodig om een afspraak te maken bij Fysiotherapie Stroe. Door ‘DTF’ ofwel directe toegankelijkheid fysiotherapie kunt u dus rechtstreeks een afspraak maken bij uw fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal tijdens het eerste gesprek beoordelen of u met uw klachten op de juiste plaats bent. Uw huisarts krijgt van ons melding dat u onder behandeling bent.
Hierna worden uw klachten door middel van een vraaggesprek en onderzoek zo goed mogelijk in kaart gebracht, om uiteindelijk een passend behandelplan op te stellen voor een spoedig herstel.

Wanneer u wel met een verwijzing voor fysiotherapie komt, vragen wij u deze mee te nemen. Voor sommige chronische klachten of aan huis behandeling is een verwijzing nodig.

Wij vragen u een geldig legitimatiebewijs en een handdoek mee te nemen. Tevens is het raadzaam om bij uw verzekering na te gaan of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.