Tarieven

Onderstaande tarieven worden alleen gehanteerd wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, en de kosten voor de behandelingen dus voor eigen rekening zijn.

Tarievenlijst Fysiotherapie Stroe 2023

Zitting fysiotherapie€ 39,50
Zitting manuele therapie€ 47,50
Screening€ 15,00
Intake en onderzoek na screening€ 44,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 44,00
Behandeling aan huis€ 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 51,50
Toeslag kortdurend echo onderzoek (excl. behandeling)€25,00
Volledig echografisch onderzoek incl. verslaglegging€75,00
Telefonische zitting€ 17,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 51,50
Rapportage aan derden€75,00
Niet nagekomen afspraak€30,00

* Wij vragen u om uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen of te wijzigen. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
* Wij factureren normaliter rondom de eerste week van de volgende maand. Komt u in bijvoorbeeld februari, dan ontvangt u van ons de factuur begin maart.
* Nieuwe tarieven per 01-01-2023