Klachtenregeling

Fysiotherapie Stroe is aangesloten bij de Klachtenregeling Fysiotherapie.  Zo bieden wij een goedgekeurde klachtenprocedure aan en voldoen hiermee aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut of over uw behandeling, dan kunt u hierover melding maken bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com of in de informatiefolder in de wachtkamer.